آیا جبران خسارت مالباختگان بانک ملی ممکن است؟

ارتکاب سرقت در اکثر جوامع به شیوه‌های مختلف عادی، حرفه‌ای، تخصصی، مسلحانه، جیب‌بری، کف‌زنی و غیره از گذشته‌های دور وجود داشته و دارد.

ارتکاب سرقت در اکثر جوامع به شیوه‌های مختلف عادی، حرفه‌ای، تخصصی، مسلحانه، جیب‌بری، کف‌زنی و غیره از گذشته‌های دور وجود داشته و دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.