آیا در قرآن اختلاف هست؟

در این مقاله به اهمیت تدبر در قرآن پرداخته می شود و اینکه خدا خود به تدبر امر و به اختلافات موجود در جهان طبیعت و نیز قرآن اشاره کرده است.

در این مقاله به اهمیت تدبر در قرآن پرداخته می شود و اینکه خدا خود به تدبر امر و به اختلافات موجود در جهان طبیعت و نیز قرآن اشاره کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.