آیا سحر قریشی با مختلط‌شدن استادیوم‌ها منقلب شد؟!

اما زمان نشان داد همه ما (طبق معمول ادوار تاریخ) پاک در اشتباه بودیم چون با چشمان خود دیدیم که بلافاصله بعد از ورود بانوان به استادیوم‌ها (هر چند به شکل فرمالیته؛ نمایشی و زورکی) او چگونه تا جایی که جا داشت منقلب شد!
خوبی سحر عزیز این است که اهل تظاهر و پنهان‌کاری نیست بی‌غل و غش در خصوص دستاوردهای منقلب کننده‌اش عکس و سند و مدرک رو می‌کند تا مبادا جای شک و شبهه‌ای برای کسی باقی بماند. همچنین او با این کارش کار و کاسبی پاپاراتزی‌های نشریات زرد را هم کساد کرده چون آنها دیگر چیزی در چنته برای فاش کردن اسرار مگویش را ندارند! آری؛ وقتی سحر خودش تا فی‌خالدون جریاناتش را روی دایره ریخته براستی چه چیزی برای افشا کردن باقی می‌ماند برای آن خبرنگار فلک زده الک آویخته؟!
باید گفت سحر قریشی چیزی در سر طاس جمشید قاسمپور می‌بیند که ما آنرا در آئینه بغل نیسان آبی هم نمی‌بینیم! وقتی تمرکز ما صرفا بر روی گل قیچی‌برگردان مهدی طارمی به چلسی بود؛ او فقط به دسته گل‌هایی که قرار بود این مهاجم نفوذی در دبی به آب دهد متمرکز شده بود! وقتی ما برای تتلو بغبغو می‌کردیم او برای این خواننده متین و موقر در ویلایش ..

اما زمان نشان داد همه ما (طبق معمول ادوار تاریخ) پاک در اشتباه بودیم چون با چشمان خود دیدیم که بلافاصله بعد از ورود بانوان به استادیوم‌ها (هر چند به شکل فرمالیته؛ نمایشی و زورکی) او چگونه تا جایی که جا داشت منقلب شد!

خوبی سحر عزیز این است که اهل تظاهر و پنهان‌کاری نیست بی‌غل و غش در خصوص دستاوردهای منقلب کننده‌اش عکس و سند و مدرک رو می‌کند تا مبادا جای شک و شبهه‌ای برای کسی باقی بماند. همچنین او با این کارش کار و کاسبی پاپاراتزی‌های نشریات زرد را هم کساد کرده چون آنها دیگر چیزی در چنته برای فاش کردن اسرار مگویش را ندارند! آری؛ وقتی سحر خودش تا فی‌خالدون جریاناتش را روی دایره ریخته براستی چه چیزی برای افشا کردن باقی می‌ماند برای آن خبرنگار فلک زده الک آویخته؟!

باید گفت سحر قریشی چیزی در سر طاس جمشید قاسمپور می‌بیند که ما آنرا در آئینه بغل نیسان آبی هم نمی‌بینیم! وقتی تمرکز ما صرفا بر روی گل قیچی‌برگردان مهدی طارمی به چلسی بود؛ او فقط به دسته گل‌هایی که قرار بود این مهاجم نفوذی در دبی به آب دهد متمرکز شده بود! وقتی ما برای تتلو بغبغو می‌کردیم او برای این خواننده متین و موقر در ویلایش آتش بپا می‌کرد!

اینکه چرا برخی مانند فائقه آتشین(همان گوگوش خودمان) تا آن حد چشم بصیرت دارند که براحتی می‌توانند تشخیص دهند: «اونجا کیه؟ و از همه مهمتر؛ پشت دیوار کیه» ولی برخی دیگر پرپرش چشم هیز دارند یک مسئله متافیزیکی است و از حوصله این بحث خارج است اما مهم این است که نباید توانایی‌ها و خصوصا داشته‌های‌های هیچکسی را هیچوقت دست کم گرفت و تنها به این ضرب‌المثل اکتفا کرد: «دارندگی و برازندگی!»

ما هم مانند جناب آقای فرحبخشی معتقدیم سحر قریشی، کشورش را دوست دارد خصوصا غیورمردان کشورش را! باز همچون او اعتقاد داریم این که در ترکیه دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد به خدا و به ویژه مردان خدا واگذار می‌کنیم؛ البته تصادفا ما هم از پشت همین تریبون به او پیغام می‌دهیم: اگر اعتقاداتش را فراموش می‌کند لااقل ما را فراموش نکند!

پیشنهاد آخرمان هم این است که مسئولین دلسوزمان را فراموش نکند و قدرشان را حسابی بداند چون وقتی مسئولین بسیار حساس و آماده ممنوع التصویر کردن ما جوری مانند اب خوردن سایر هنرمندان‌ را ممنوع التصویر می‌کنند که آنها دلیلش را تا سالها نمی‌دانند پس او باید شگر گزار باشد که می‌تواند در این آب گل آلود همچنان ماهی های درشنی رابگیرد و با اینهمه شواهد محکمه پسند ممنوع التصویر کننده براحتی امتیار شتر دیدی ندیدی مسئولین را کسب کند!

بعنوان مثال حیاتی خبرگو هنوز در کف این مانده که چه کسی خبر مرگ کاریش را خوانده و او را مماتی کرده …

لذا به سحر پیشنهاد می‌دهیم نه تنها خودش برگردد بلکه ریحانه عزیز را هم با خودش برگرداند تا ما با رویی باز از او استقبال کنیم خارج لایق بهرام بیضایی‌هاست!