آینده عراق بر ساختار امنیت جمهوری اسلامی ایران

تحولات امنیتی و سیاسی پی در پی عراق تا این لحظه ادامه دارد به گونه ای که نیروهای امنیتی، هواداران صدر را به زور از کاخ ریاست جمهوری و میادین اطراف آن خارج و در تمامی استان ها منع آمد و شد برقرار کردند. از سوی دیگر رئیس فراکسیون پارلمانی مستعفی صدر، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: صدر تا پایان خشونت و استفاده از سلاح، اعتصاب غذا اعلام کرده است.

تحولات امنیتی و سیاسی پی در پی عراق تا این لحظه ادامه دارد به گونه ای که نیروهای امنیتی، هواداران صدر را به زور از کاخ ریاست جمهوری و میادین اطراف آن خارج و در تمامی استان ها منع آمد و شد برقرار کردند. از سوی دیگر رئیس فراکسیون پارلمانی مستعفی صدر، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: صدر تا پایان خشونت و استفاده از سلاح، اعتصاب غذا اعلام کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.