اتحادیه اروپا و گریز از دیپلماسی

سه کشور اروپایی‌ که در اجرای تعهدات برجامی‌ نتوانستند آمریکا را وادار به اجرای تعهدات کنند و خود نیز نقش سازنده‌ای برای اعمال اقدامات مفید دیپلماتیک ایفا نکردند، در هفته های اخیر به بازیگران منفعل تبدیل شده و در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده اند.
اظهارات مداخله‌جویانه اروپا پس از درگذشت خانم مهسا امینی و سوار شدن بر موج اعتراضات داخلی و تلاش برای تبدیل آن به آشوب و اغتشاش و همچنین بی اعتنایی به حملات تروریست های ضد ایرانی به مراکز دیپلماتیک، کاملا خلاف موازین بین المللی و مصداق دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل بود. این اقدامات که همسو با سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت می گرفت، با رویکردهای دیپلماتیک همخوانی نداشت و نشان از ضعف دستگاه دیپلماسی این کشورها و فقدان تحلیل درست از اوضاع داخلی ایران داشت.
ادعاهای بی اساس کشورهای اروپا در مورد بکارگیری پهپاد و موشک های ایرانی در اوکراین توسط روسیه که بارها از سوی مقامات رسمی ایران تکذیب شد نیز مجدد موجب خطای محاسباتی شد و اروپا را به تقابل با ایران و اجتناب از گفتگو و تدابیر دیپلماتیک کرد. اتحادیه اروپا همسو با آمریکا ..

سه کشور اروپایی‌ که در اجرای تعهدات برجامی‌ نتوانستند آمریکا را وادار به اجرای تعهدات کنند و خود نیز نقش سازنده‌ای برای اعمال اقدامات مفید دیپلماتیک ایفا نکردند، در هفته های اخیر به بازیگران منفعل تبدیل شده و در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده اند.

اظهارات مداخله‌جویانه اروپا پس از درگذشت خانم مهسا امینی و سوار شدن بر موج اعتراضات داخلی و تلاش برای تبدیل آن به آشوب و اغتشاش و همچنین بی اعتنایی به حملات تروریست های ضد ایرانی به مراکز دیپلماتیک، کاملا خلاف موازین بین المللی و مصداق دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل بود. این اقدامات که همسو با سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت می گرفت، با رویکردهای دیپلماتیک همخوانی نداشت و نشان از ضعف دستگاه دیپلماسی این کشورها و فقدان تحلیل درست از اوضاع داخلی ایران داشت.

ادعاهای بی اساس کشورهای اروپا در مورد بکارگیری پهپاد و موشک های ایرانی در اوکراین توسط روسیه که بارها از سوی مقامات رسمی ایران تکذیب شد نیز مجدد موجب خطای محاسباتی شد و اروپا را به تقابل با ایران و اجتناب از گفتگو و تدابیر دیپلماتیک کرد. اتحادیه اروپا همسو با آمریکا به این بهانه، تحریم‌هایی را علیه نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی ایران وضع کرد و پیشنهادات سازنده ایران همچون بررسی موضوع توسط کارشناس‌های فنی ایران و اوکراین را نپذیرفت.

در این میان وزارت خارجه آلمان همچون انجمن های غیررسمی و با لحن غیردیپلماتیک در واکنش به اقدام متقابل ایران برای تحریم‌ سه کشور اروپایی، خود را مدعی دفاع از «آزادی بیان و رسانه‌ها» دانست و فراموش کرد که اروپا بارها شبکه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران همچون پرس تی وی و العالم را تحریم و از مدار چندین ماهواره خارج کرده است.

دولت آلمان در حمایت از گروه های تروریستی و اغتشاشگران اعلام کرد که در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران بازنگری می‌کند. اقدامی کاملا غیردیپلماتیک که یادآور استبداد دوران نازیسم دراین کشور بوده و مسیر دیپلماسی برای عبور از مرحله فعلی را با انسداد مواجه می سازد. جمهوری اسلامی ایران با توجه اقدامات غیرسازنده برلین در برجام و پایین بودن سطح روابط اقتصادی و تردد محدود مقامات ایرانی به آلمان، قطعا ضرری از کاهش روابط دوکشور نخواهد دید اما این رفتار غیرمتعارف آلمان در سوابق مناسبات فیمابین ثبت خواهد شد. توقف فعالیت های مرکز فرهنگی آلمان در ایران که به جایگاهی برای اشاعه فرهنگ بی بندوباری و تهاجم فرهنگی این کشور علیه ایران تبدیل شده است نیز طبعا مورد استقبال تهران قرار خواهد گرفت.

متاسفانه فرانسه که در زمره بدنام ترین کشورهای اروپایی در زمینه نقض حقوق بشر قرار دارد نیزدر هفته های اخیر با پشت کردن به دیپلماسی، اقدامات مداخله جویانه بخصوص حمایت از اغتشاشگران را در سرلوحه اقدامات ضد ایرانی خود قرار داده است. کشوری که با محدود کردن آزادی‌های مسلمانان و به اعتراف «جرالد دارمانین»، وزیر کشور خود از سپتامبر ۲۰۲۰ تاکنون ۹۹ مسجد را تعطیل و حتی قبرستان های مسلمانان را تخریب کرده است، امروز از نقض حقوق بشر در ایران صحبت می کند.

اگرچه سابقه دخالت‌های انگلیس در ایران طولانی است و هنوز مردم ایران داغدار جداسازی بحرین و هرات از کشورشان توسط استعمارگران انگلیسی هستند، حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران و سکوت در مقابل تروریست های مهاجم به سفارت ایران در لندن، نماد رویکردهای غیردیپلماتیک و تقابل جویانه لندن نسبت به ایران است.

تاریخ نشان می دهد که اتخاذ رویکردهایغیر سازنده و مداخله جویانه اروپا در جریان فتوای حضرت امام خمینی(ره) علیه سلمان رشدی و قضییه میکونوس که با اقدامات غیردیپلماتیک همراه شد، نهایتا به سرافکندگی و ندامت کشورهای اروپایی منجر گردید. تکرار این رویکرد شکست خورده توسط اتحادیه اروپا که بر اشتباه محاسباتی و اطلاعات غلط مبتنی است، بار دیگر این اتحادیه را در معرض ناکامی قرار می دهد.

چاره کار آن است که اروپا به موازین و معیارهای بین المللی پایبند بوده و با پرهیز از حرکت در مسیر اهداف آمریکا و اسرائیل واجتناب از دخالت درامور داخلی ایران، مسیر دیپلماتیک را جهت احیای برجام و همچنین برای روشن شدن ابعاد اتهام به ایران در موضوع فروش سلاح به روسیه، انتخاب نماید. در غیراین صورت طبعا جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را دارد که تصمیمات بازدارنده را اتخاذ نماید.

۶۵۶۵