اجرای واژگونه مصوبات حجاب و عفاف

شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند مصوبه عملیاتی برای حجاب دارد. همچنین شورای فرهنگ عمومی؛

شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند مصوبه عملیاتی برای حجاب دارد. همچنین شورای فرهنگ عمومی؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.