احتمال انفجار ساختمان متروپل آبادان

خبری از استاندار محترم خوزستان در سایت های خبری ملاحظه کردم که لازم دیدم چند مشورت فنی ناقابل خدمت ایشان برای ادامه تحقیقاتشان درباره ساختمان متروپل آبادان هر چند ناچیز تقدیم کنم.

خبری از استاندار محترم خوزستان در سایت های خبری ملاحظه کردم که لازم دیدم چند مشورت فنی ناقابل خدمت ایشان برای ادامه تحقیقاتشان درباره ساختمان متروپل آبادان هر چند ناچیز تقدیم کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.