ازدواج یک ترنس و سرانجام تلخ زندگی مشترک او

علی رغم اینکه مسئله ای تحت عنوان ترنس و اشخاص درگیر با چنین مسائلی ، از یک چالش شخصی به مشکلی اجتماعی تبدیل شده اما هنوز یک راهکار موثر و البته عملیاتی برای رفع این مشکل مطرح نشده است.

علی رغم اینکه مسئله ای تحت عنوان ترنس و اشخاص درگیر با چنین مسائلی ، از یک چالش شخصی به مشکلی اجتماعی تبدیل شده اما هنوز یک راهکار موثر و البته عملیاتی برای رفع این مشکل مطرح نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.