از آقایان داوطلب ریاست جمهوری گله مندم

فردا سه شنبه ۵ تیر ماه برابر است با ۱۸ ذی الحجه روز عید غدیر روز تجلی نور خداوند بر انسان است. روز « نُورٌ عَلَی نُورٍ» است. روز «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ» است.

فردا سه شنبه ۵ تیر ماه برابر است با ۱۸ ذی الحجه روز عید غدیر روز تجلی نور خداوند بر انسان است. روز « نُورٌ عَلَی نُورٍ» است. روز «یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ» است.