از دست این آدم ها فرار کنید

دیروز توصیه های جالبی دیدم که هر کدامشان در چند کلمه کوتاه بیان شده بود؛ توصیه های برای دوری کردن از بعضی اطرافیان.

دیروز توصیه های جالبی دیدم که هر کدامشان در چند کلمه کوتاه بیان شده بود؛ توصیه های برای دوری کردن از بعضی اطرافیان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.