استاد سید محمد هاشمی بنیانگذار حقوق عمومی کشور آسمانی شدند

استاد سید محمد هاشمی چهره‌ی ماندگار حوزه‌ی حقوق عمومی دانشکده های حقوق کشور، استاد بلامنازع حقوق عمومی و به عبارتی موسس شاخه‌ی حقوق عمومی در علم حقوق این سرزمین پس از سال‌ها ممارست و تلاش در احیاء بایسته های حقوق عمومی و تدریس در این حوزه امروز در سن ۸۲ سالگی مقارن با سالروز درگذشت استاد رضا نوربها دیگر چهره‌ی ماندگار علم حقوق در حوزه حقوق کیفری نقاب درخاک کشید.
استاد هاشمی را به حق پدر حقوق عمومی ایران می‌نامند.غالب دانش‌آموختگان حقوق در این سرزمین درس حقوق اساسی ۲ را با تالیف ارزشمند ایشان تحت عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گذرانده اند.این تالیف استاد که بنا به سرفصل های آموزشی تعریف شده در دانشکده های حقوق به تحلیل و شناسایی ارکان حکومت و بررسی وظایف و تکالیف قوای سه گانه و تحلیل اصل۱۱۰قانون اساسی با موضوع بررسی وظایف و اختیارات رهبری اشاره دارد را می توان کتابی مرجع و فراگیر در حوزه حقوق اساسی دانست.
تاسیس انجمن علمی حقوق شناسی از جمله اقدامات موثر و ماندگار استاد هاشمی در گسترش مباحث علمی حقوق عمومی است.
از سایر تالیفات استاد می‌توان به کتاب حقوق کار و حقوق بشر و آزادی ها..

استاد سید محمد هاشمی چهره‌ی ماندگار حوزه‌ی حقوق عمومی دانشکده های حقوق کشور، استاد بلامنازع حقوق عمومی و به عبارتی موسس شاخه‌ی حقوق عمومی در علم حقوق این سرزمین پس از سال‌ها ممارست و تلاش در احیاء بایسته های حقوق عمومی و تدریس در این حوزه امروز در سن ۸۲ سالگی مقارن با سالروز درگذشت استاد رضا نوربها دیگر چهره‌ی ماندگار علم حقوق در حوزه حقوق کیفری نقاب درخاک کشید.

استاد هاشمی را به حق پدر حقوق عمومی ایران می‌نامند.غالب دانش‌آموختگان حقوق در این سرزمین درس حقوق اساسی ۲ را با تالیف ارزشمند ایشان تحت عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گذرانده اند.این تالیف استاد که بنا به سرفصل های آموزشی تعریف شده در دانشکده های حقوق به تحلیل و شناسایی ارکان حکومت و بررسی وظایف و تکالیف قوای سه گانه و تحلیل اصل۱۱۰قانون اساسی با موضوع بررسی وظایف و اختیارات رهبری اشاره دارد را می توان کتابی مرجع و فراگیر در حوزه حقوق اساسی دانست.

تاسیس انجمن علمی حقوق شناسی از جمله اقدامات موثر و ماندگار استاد هاشمی در گسترش مباحث علمی حقوق عمومی است.

از سایر تالیفات استاد می‌توان به کتاب حقوق کار و حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره کرد.

یادشان مانا و نامشان تا ابد بر تارک تاریخ این سرزمین جاودان باد.

وکیل دادگستری-شیراز