اسرائیل در خطر نابودی؟

از زمان آخرین جنگ در ماه می ۲۰۲۱، لاپید و شریک حکومتی‌اش نفتالی بنت تلاش کرده‌اند تا انگیزه‌های بیشتری برای حماس ایجاد کنند تا در امتداد مرز غزه سکوت اختیار کند، با اذعان ضمنی که این امر باعث تحکیم حاکمیت شبه‌نظامیان می‌شود.

از زمان آخرین جنگ در ماه می ۲۰۲۱، لاپید و شریک حکومتی‌اش نفتالی بنت تلاش کرده‌اند تا انگیزه‌های بیشتری برای حماس ایجاد کنند تا در امتداد مرز غزه سکوت اختیار کند، با اذعان ضمنی که این امر باعث تحکیم حاکمیت شبه‌نظامیان می‌شود.