اسرائیل و آتش ابراهیم

یک ضرب المثل قدیمی عربی که همواره در ادبیات عرب مورد استفاده قرار می گیرد می گوید”کالمستجیر من الرمضاء الی النار” یعنی مانند آن اعرابی است که از ترس گرما خود را به درون آتش انداخت.
ظاهرا این حکایت بر می گردد به یک اعرابی بدوی بیابانگرد که در گرمای سوزان جزیره العرب با مشاهده آتش در گوشه ای از صحرا خود را درون آن انداخت تا از گرما رهایی یابد اما به طرز دردناکی در شعله های آتش سوخت.
آن اعرابی ساده دل شنیده بود که نمرود پادشاه ستمکار بابل، حضرت ابراهیم پیامبر علیه السلام را در آتش انداخت اما آن آتش به گلستان تبدیل شد.
این حکایت مصداق اقدامات اخیر برخی رژیم های عرب جنوب خلیج فارس است که تحت فشار آمریکا و ایران هراسی رسانه های امریکایی ـ صهیونیستی فریب طرح صلح ابراهیم را خورده و بدون توجیه قابل قبولی با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کرده اند.
برقراری رابطه میان برخی رژیم های عربی و اسرائیل در حالی صورت می گیرد که این رژیم همچنان به گسترش شهرک سازی در اراضی اشغالی و کشتار مردم بی دفاع فلسطین ادامه می دهد.
امارات متحده و بحرین پیشتاز این رابطه سیاسی بودند و عربستان سعودی نیز در مسیر عادی س..

یک ضرب المثل قدیمی عربی که همواره در ادبیات عرب مورد استفاده قرار می گیرد می گوید"کالمستجیر من الرمضاء الی النار" یعنی مانند آن اعرابی است که از ترس گرما خود را به درون آتش انداخت.

ظاهرا این حکایت بر می گردد به یک اعرابی بدوی بیابانگرد که در گرمای سوزان جزیره العرب با مشاهده آتش در گوشه ای از صحرا خود را درون آن انداخت تا از گرما رهایی یابد اما به طرز دردناکی در شعله های آتش سوخت.

آن اعرابی ساده دل شنیده بود که نمرود پادشاه ستمکار بابل، حضرت ابراهیم پیامبر علیه السلام را در آتش انداخت اما آن آتش به گلستان تبدیل شد.

این حکایت مصداق اقدامات اخیر برخی رژیم های عرب جنوب خلیج فارس است که تحت فشار آمریکا و ایران هراسی رسانه های امریکایی ـ صهیونیستی فریب طرح صلح ابراهیم را خورده و بدون توجیه قابل قبولی با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کرده اند.

برقراری رابطه میان برخی رژیم های عربی و اسرائیل در حالی صورت می گیرد که این رژیم همچنان به گسترش شهرک سازی در اراضی اشغالی و کشتار مردم بی دفاع فلسطین ادامه می دهد.

امارات متحده و بحرین پیشتاز این رابطه سیاسی بودند و عربستان سعودی نیز در مسیر عادی سازی رابطه با اسرائیل است و به این ترتیب حلقه عادی سازی مناسبات اعراب و اسرائیل بزودی تکمیل خواهد شد.

این کشورها در انتظار دیدار قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از منطقه هستند تا زنجیره عادی سازی رابطه با اسرائیل را بر اساس شاخص ها و الگوهای آمریکا و در چارچوب طرح تشکیل ناتوی عبری عربی علیه محور مقاومت کامل کنند.

به نظر می رسد سفر جو بایدن به عربستان و دیدار با سران ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق از اهمیت بالایی بر خوردار است، زیرا هدف آمریکا نجات اسرائیل از بحران های سیاسی داخلی و انزوای ایران و محور مقاومت خواهد بود.

موضوع دیگری که در دستور کار سفر جو بایدن به عربستان قرار دارد مشروعیت بخشیدن به حاکمیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای بدست گرفتن قدرت است زیرا سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان قادر به اداره کشور نیست.

سیگنال های مثبتی که از مدتها پیش از سوی ریاض به تهران ارسال شده و منجر به انجام ۵ دور مذاکره نفس گیر بین ایران و عربستان در بغداد شد بازی در وقت تلف شده تلقی می شود زیرا محمد بن سلمان برای رسیدن به قدرت نیازمند یک حاشیه امن منطقه ای است.

آتش بس یکجانبه عربستان در جنگ ۷ ساله علیه مردم فقیر یمن نیز بخشی از سیاست تنش زدایی تاکتیکی و موقت محمد بن سلمان است زیرا او تلاش دارد تا از خود یک چهره صلح طلب و معتدل نزد افکار عمومی جهان ترسیم کند.

محمد بن سلمان پس از صدور دستور قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار برجسته سعودی در مقر کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه و باز داشت بی دلیل بیش از ۴۰۰ تن از شاهزادگان و علمای سعودی که مخالف سیاست های ولیعهد جوان هستند به شدت دچار انزوای سیاسی شد.

اکنون همه نگاه ها به سفر قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به عربستان دوخته شده است، که با هدف "غسل تعمید" محمد بن سلمان و جریان سازی علیه ایران، محور مقاومت و تشکیل یک مجموعه عبری عربی صورت می گیرد.

اما این اعتقاد وجود دارد که عراق به عنوان یک کشور تاثیرگذار منطقه ای همپیمان ایران قطعا با شکل گیری یک ناتوی عبری عربی که در تقابل با محور مقاومت و ایران خواهد بود مخالفت خواهد کرد و لذا شکل گیری چنین مجموعه ای محتمل به نظر نمی رسد.

در چنین فضایی قطعا کشورهای عرب جنوب خلیج فارس اشتباه آن اعرابی صحراگرد را که از ترس گرما خود را در آتش پرتاب کرد تکرار نخواهند کرد و این کشورها فریب طرح صلح ابراهیم را نخواهند خورد.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.