اسرار طوفان صحرا

دیکتاتور معدوم عراق پس از شکست خفت بار در عملیات طوفان صحرا با چراغ سبز امریکا و کمک گروهک تروریستی منافقین بیش از ۱۵۰ هزارتن از شیعیان عراق را در انتفاضه شعبانیه ۱۹۹۱ قتل عام کرد و برای مدت ۱۲ سال دیگر بر کرسی قدرت تکیه زد.

دیکتاتور معدوم عراق پس از شکست خفت بار در عملیات طوفان صحرا با چراغ سبز امریکا و کمک گروهک تروریستی منافقین بیش از ۱۵۰ هزارتن از شیعیان عراق را در انتفاضه شعبانیه ۱۹۹۱ قتل عام کرد و برای مدت ۱۲ سال دیگر بر کرسی قدرت تکیه زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.