اطلاعات غلط مسئولان شهرداری تهران درباره زلزله

بارها و سال های طویل عرض کرده ام که با این نوع شناخت از زلزله و آسیب پذیری در شهرداری تهران و کشور، همه محکوم به فنا هستیم.

بارها و سال های طویل عرض کرده ام که با این نوع شناخت از زلزله و آسیب پذیری در شهرداری تهران و کشور، همه محکوم به فنا هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.