افزایش روزافزون نارضایتی‌ها در اقشار مختلف مردم

به اقتضای شغلم و بنا به سابقه اجرایی، روزانه پای درد دل تعدادی از مراجعین به دفتر اسناد رسمی که بعضا رنگ و بوی اعتراض و شکایت به خود می گیرد، نشسته و شاهد افزایش روزافزون موج نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستم.

به اقتضای شغلم و بنا به سابقه اجرایی، روزانه پای درد دل تعدادی از مراجعین به دفتر اسناد رسمی که بعضا رنگ و بوی اعتراض و شکایت به خود می گیرد، نشسته و شاهد افزایش روزافزون موج نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.