افزایش نگرانی‌هایم برای زلزله تهران

تمام مطالب مهم و غیر مهم را درباره زلزله در سی و اندی سال گذشته گفته و برای استفاده عموم مکتوب و در حد یک جستجوی ساده در گوگل مهیا کرده ام.

تمام مطالب مهم و غیر مهم را درباره زلزله در سی و اندی سال گذشته گفته و برای استفاده عموم مکتوب و در حد یک جستجوی ساده در گوگل مهیا کرده ام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.