امام حسن عسکری و تقاضای تقیه از مردم

حضرت امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) اجباراً در سامرا به سر می‌بردند که در آن زمان پایتخت خلافت بود، و در محلی به نام «العسکر» که پادگان نظامی بود، جای گرفته بودند.

حضرت امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) اجباراً در سامرا به سر می‌بردند که در آن زمان پایتخت خلافت بود، و در محلی به نام «العسکر» که پادگان نظامی بود، جای گرفته بودند.