امام علی (ع) در نگاه مسیحیان

در این نوشتار، دربارۀ تلقی «مسیحیان عرب» از امام علی(ع) سخن به میان می‌آید و این‌که آنان چرا و چگونه با امام(ع) آشنا شدند و نتیجۀ این آشنایی چه بود.

در این نوشتار، دربارۀ تلقی «مسیحیان عرب» از امام علی(ع) سخن به میان می‌آید و این‌که آنان چرا و چگونه با امام(ع) آشنا شدند و نتیجۀ این آشنایی چه بود.