امروز ۳۱ خرداد  روز زلزله رودبار و منجیل است

این زلزله هزاران کشته و مجروح داشت و خسارت مالی و آوارگان بسیاری برجا گذاشت.
کل آسیب این زلزله: حدود ۳۵۰۰۰ نفر کشته، ۶۰۰۰۰ نفر زخمی و حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر بی خانمان بود.
یاد و خاطره درگذشتگان این زلزله، گرامی باد
تاریخ : ۳۱/خرداد/۱۳۶۹
ساعت : ۳۰ دقیقه بامداد
مکان : رودبار و منجیل
شدت زلزله : ۷٫۴ ریشتر
کشته شدگان : ۳۵ هزار نفر

این زلزله هزاران کشته و مجروح داشت و خسارت مالی و آوارگان بسیاری برجا گذاشت.

کل آسیب این زلزله: حدود ۳۵۰۰۰ نفر کشته، ۶۰۰۰۰ نفر زخمی و حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر بی خانمان بود.

یاد و خاطره درگذشتگان این زلزله، گرامی باد

تاریخ : ۳۱/خرداد/۱۳۶۹
ساعت : ۳۰ دقیقه بامداد
مکان : رودبار و منجیل
شدت زلزله : ۷٫۴ ریشتر
کشته شدگان : ۳۵ هزار نفر

امروز ۳۱ خرداد  روز زلزله رودبار و منجیل است

امروز ۳۱ خرداد  روز زلزله رودبار و منجیل است