امنیت و ثبات

امنیت اساسی ترین مقوله در زندگی و به ویژه در حکمرانی در کشورها است. بدون آن نمی توان کاری انجام داد.

امنیت اساسی ترین مقوله در زندگی و به ویژه در حکمرانی در کشورها است. بدون آن نمی توان کاری انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.