انتخاباتی کاملا نوین، متفاوت، تخصصی با  قابلیت مقایسه کاندیدها !

از ابتدای انقلاب اسلامی، نمایندگان مجلس در کشور که یکی از ارکان اصلی نظام می باشد چندین بار تغییر یافته و چنانچه بصورت علمی و تحلیلی و نه از دیدگاه سیاسی به منتخبین ادوار مختلف نگاه کنیم خواهیم دید که بیشتر انتخاب ها لزوما تخصصی نبوده و بیشتر بر اساس جایگاه و مناسبات افراد شکل گرفته است.
در ابتدا شاید چاره ای جز این نبود و شرایط حاکم بر کشور همین روند انتخاباتی را دیکته می کرد. اما اگر درد کشور و قوانین کشور را داشته باشیم و به بهبود شرایط ملی کشور توجه داشته باشیم، شاید پس از گذشت دوره های مختلف بدور از هر نگاه تعصبی باید قبول کنیم که احتمالا همین کار سبب شرایط کنونی و نا امیدی مردم برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شده باشد.
برای مثال، اگر فرد یا افرادی در هر دوره رای دهند و نتیجه حاصله را پس از بارها سعی، مطلوب نبینند و در انتها افرادی از چند لیست مشخص که توسط برخی گروهها، از قبل اعلام شده باشند و انتخاب شوند، آنهم “نه” براساس تخصص های مورد نیاز کشور و فقط بر اساس مناسبات، روابط و جایگاه و ثروت اشخاص، خب باید قبول کنیم مردم کمی دلخور و نا امید باشند.
مجلس ایران در حقیقت از دو قسمت ..

از ابتدای انقلاب اسلامی، نمایندگان مجلس در کشور که یکی از ارکان اصلی نظام می باشد چندین بار تغییر یافته و چنانچه بصورت علمی و تحلیلی و نه از دیدگاه سیاسی به منتخبین ادوار مختلف نگاه کنیم خواهیم دید که بیشتر انتخاب ها لزوما تخصصی نبوده و بیشتر بر اساس جایگاه و مناسبات افراد شکل گرفته است.

در ابتدا شاید چاره ای جز این نبود و شرایط حاکم بر کشور همین روند انتخاباتی را دیکته می کرد. اما اگر درد کشور و قوانین کشور را داشته باشیم و به بهبود شرایط ملی کشور توجه داشته باشیم، شاید پس از گذشت دوره های مختلف بدور از هر نگاه تعصبی باید قبول کنیم که احتمالا همین کار سبب شرایط کنونی و نا امیدی مردم برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شده باشد.

برای مثال، اگر فرد یا افرادی در هر دوره رای دهند و نتیجه حاصله را پس از بارها سعی، مطلوب نبینند و در انتها افرادی از چند لیست مشخص که توسط برخی گروهها، از قبل اعلام شده باشند و انتخاب شوند، آنهم "نه" براساس تخصص های مورد نیاز کشور و فقط بر اساس مناسبات، روابط و جایگاه و ثروت اشخاص، خب باید قبول کنیم مردم کمی دلخور و نا امید باشند.

مجلس ایران در حقیقت از دو قسمت بصورت ترکیبی تشکیل می شود، کمسیون های خاص و کمسیون های تخصصی. کمسیون های خاص عملا کار جمع بندی کارهای تخصصی و عمومی مجلس را بعهده دارند. اما در کمسیون های تخصصی مشاهده می شود که کارها خیلی هم تخصصی انجام نمی شود و شاید نتیجه مشکلات موجود در کشور و نا امیدی کنونی مردم برای رای دادن هم همین غیر تخصصی عمل کردن در دل کمسیون های تخصصی باشد. در همین راستا است که منتقدین، مدرک سازی و مدرک گرایی و غیر قابل مقایسه بودن نامزدها را با هم برای یک کمسیون خاص مطرح می نمایند ؟

اگر اشتباه نکنم ١٣ کمسیون تخصصی در مجلس وجود دارد که خیلی روشن بر اساس عناوین آنها امکان انتخاب افراد متخصص بر اساس مدارک و سوابق محکم آنها، آنهم از پیش طی ارزیابی دقیق و نه تنها آنچه روی کاغذ (مشکل اصلی و امروزی) است که بسهولت امکان داشته باشد. مثلا کمسیون عمران، کمسیون انرژی، کمسیون اقتصادی و …

حال اگر افرادی که کاندید هستند و شرایط لازم را احراز کرده اند، با ارایه مدارک محکم خود مبنی بر داشتن مدارک تحصیلی مثبت، مدارک عملی و تخصصی لازم ، حداقل یک هفته قبل از روز رای گیری جهت ارزیابی عموم مردم و نقد و بررسی (مهم) و کنترل صحت و سقم آنها توسط خود رای دهندگان انجام شود (طبق جداول زیر ! ) و سپس در همان رشته تخصصی مربوطه قبل از انتخابات و نه الحاق به کمسیون ها بعد از انتخابات کاندید شوند، مطمین باشیم که همه مردم از این نوع انتخابات نوین و تخصصی و قابل مقایسه ! استقبال خواهند کرد. بدانیم نتیجه در ظاهر و باطن به نفع مردم و کشور خواهد بود. اگر ارزیابی ها با چند روز فرصت توسط خود مردم و نه بر اساس کاغذها !!! صورت پذیرد، شمار رای دهندگان افزایش خواهد داشت..

دوست و دشمن کشور بعد از نزدیک به ٤٥ سال تقریبا مشخص هستند، نتیجه عملکرد مجلس دوران گذشته هم امروز از هر تاریخ دیگری بهتر قابل ارزیابی است، باور مردم هم قابل ارزیابی و کم و بیش مشخص است، متخصصان کارآمد کشور در حوزه های مختلف هم کاملا مشخص و شناخته شده هستند و بر اساس جداول فوق، قابل مقایسه برای یک کمسیون خاص !!! لذا در یک نظر می شود به سمت انتخابات مجلس تخصصی پیش از روز رای گیری اقدام کرد.

اینجاست که وزارت محترم کشور باید همت نموده و جداول فوق را برای استفاده تک تک رای دهنگان مهیا سازد، ان شا الله.

مثلی دارند خارجی ها که خوب مثلی است که می گویند: “Where There Is a Will, There Is a Way”
صادقانه از درون دل بخواهیم می شود و خداوند کریم هم کمک می نماید !
ان شاءالله تعالی

* استاد نمونه کشور