انتخابات لبنان و صف‌آرایی احزاب

انتخابات آینده پارلمانی در لبنان با توجه به صف آرایی احزاب، جریانها و طوایف موجود از حساسیت بالایی برخوردار است و جریان های نزدیک به محور مقاومت باید از نا کامی سیاسی اخوان المسلمین مصر در انتخابات سال ۲۰۱۲ وحزب اسلامی النهضه تونس که اکنون کشور تونس را وارد یک چالش سیاسی کرده درس عبرت بگیرند.

انتخابات آینده پارلمانی در لبنان با توجه به صف آرایی احزاب، جریانها و طوایف موجود از حساسیت بالایی برخوردار است و جریان های نزدیک به محور مقاومت باید از نا کامی سیاسی اخوان المسلمین مصر در انتخابات سال ۲۰۱۲ وحزب اسلامی النهضه تونس که اکنون کشور تونس را وارد یک چالش سیاسی کرده درس عبرت بگیرند.