انتقال آب با وحدت ملی چه می‌کند؟

۲۸ فروردین را کنشگران حوزه‌ی آب و محیط زیست ایران «روز اقدام برای مقابله با انتقال آب» نامیده‌اند. مناسبت این روز، تظاهرات چندین هزار نفری مردم در استان چهارمحال و بختیاری در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ در مخالفت با طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود است.

۲۸ فروردین را کنشگران حوزه‌ی آب و محیط زیست ایران «روز اقدام برای مقابله با انتقال آب» نامیده‌اند. مناسبت این روز، تظاهرات چندین هزار نفری مردم در استان چهارمحال و بختیاری در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ در مخالفت با طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود است.