اندر کم مایگی مدرسان دانشگاهی

از عزیزانی که در بعضی گروهها مباحث چالشی مطرح، و با دغدغه¬هایی که دارند تلاش می¬کنند تا سطح سواد دانشگاهی بالا رود و استاد به مقام شامخ خود دست یابد تشکر می¬کنم.

از عزیزانی که در بعضی گروهها مباحث چالشی مطرح، و با دغدغه¬هایی که دارند تلاش می¬کنند تا سطح سواد دانشگاهی بالا رود و استاد به مقام شامخ خود دست یابد تشکر می¬کنم.