اول زلزله سرخس، شرق و سپس زلزله کرمانشاه، غرب ایران 

هشدار های جدی درباره امکان رخداد زلزله های بزرگ در دو نوار شرقی و غربی کشور و همچنین در نهایت برای ایجاد تعادل در بلوک و صفحه ایران بزرگ، تهران و مناطق میانی ایران با تاکید بر زلزله محتمل و وحشتناک تهران، زیاد صحبت کرده‌ام! در میان هیاهوی مشکلات روزمره، امری خطیر، یک زلزله با تبعات نادر در تاریخ بشریت در تهران، که گویی متاسفانه در ذهن مسئولان کشوری به فراموشی سپرده و ابتر مانده است ؟ ولیکن چند ثانیه بعد ار رخداد آن دیگر هیاهویی نخواهد بود !
همانطور که در مقالات قبلی دو زون شرقی و غربی و پیش بینی بزرگتر شدن بزرگی زلزله ها را در این دو پهنه به مرور زمان را بیان کرده بودم ! به دو زلزله دو روز گذشته یعنی زلزله سرخس با بزرگی ۴/۸ (۱۳ خرداد) و زلزله کرمانشاه به بزرگی ۴/۷ (۱۴ خرداد) اشاره دارم، که بصورت نسبی خیلی بزرگتر از قبل شده‌اند، میانگن ماههای گذشته حدود + ٣/٢ میانگین هفته های اخیر حدود + ٤/٥. لذا، تصور می شود عینا طبق مطالعات ارائه شده قبلیم، در حال تجربه کردن زلزله های بزرگتر در دو باند تعریف شده و سپس باید منتظر یک زلزله بزرگ و شدید در ناحیه تهران باشیم.
این نگاه، نگاه مهندسی مکان..

هشدار های جدی درباره امکان رخداد زلزله های بزرگ در دو نوار شرقی و غربی کشور و همچنین در نهایت برای ایجاد تعادل در بلوک و صفحه ایران بزرگ، تهران و مناطق میانی ایران با تاکید بر زلزله محتمل و وحشتناک تهران، زیاد صحبت کرده‌ام! در میان هیاهوی مشکلات روزمره، امری خطیر، یک زلزله با تبعات نادر در تاریخ بشریت در تهران، که گویی متاسفانه در ذهن مسئولان کشوری به فراموشی سپرده و ابتر مانده است ؟ ولیکن چند ثانیه بعد ار رخداد آن دیگر هیاهویی نخواهد بود !

همانطور که در مقالات قبلی دو زون شرقی و غربی و پیش بینی بزرگتر شدن بزرگی زلزله ها را در این دو پهنه به مرور زمان را بیان کرده بودم ! به دو زلزله دو روز گذشته یعنی زلزله سرخس با بزرگی ۴/۸ (۱۳ خرداد) و زلزله کرمانشاه به بزرگی ۴/۷ (۱۴ خرداد) اشاره دارم، که بصورت نسبی خیلی بزرگتر از قبل شده‌اند، میانگن ماههای گذشته حدود + ٣/٢ میانگین هفته های اخیر حدود + ٤/٥. لذا، تصور می شود عینا طبق مطالعات ارائه شده قبلیم، در حال تجربه کردن زلزله های بزرگتر در دو باند تعریف شده و سپس باید منتظر یک زلزله بزرگ و شدید در ناحیه تهران باشیم.

این نگاه، نگاه مهندسی مکانیک جامدات پیشرفته یعنی صفحات و پوسته ها و مهندسی زلزله (تعریف شده توسط نگارنده) به زلزله می باشد و نه نگاه زمین شناسی و زلزله شناسی کلاسیک که کاملا با هم تفاوت دارند.

هشدار ها را باید خیلی جدی گرفت،نمی شود منتظر بود و بقول ریس و متولی مدیریت بحران ابر شهر تهران و پایتخت ایران کهن در برنامه زنده تهران بیست گفت ما بعنوان دستگاه بالا دستی !!! ایمنی استادیوم آزادی را بر اساس قانون ایمن می دانیم !؟ و مردم تهران برای زمان زلزله چادر تهیه نمایند؟

مقالات مرتبط که در گوگل قابل جستجو می باشد:

۱- زلزله بزرگ در شرق و غرب ایران، وضعیت زلزله ایران و تهران – خبرانلاین/ناطقی الهی

۲- زلزله تهران، هشدار مجدد – خبرانلاین/ناطقی الهی

۳- زلزله ترکیه، پاکستان و شاید تهران ! -خبرانلاین/ناطقی الهی

۴- به بهانه زلزله ۵/۶ اخیر (چایپاره/سلماس/خوی) ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۳:۵۱ – خبرانلاین/ناطقی الهی

۵- برنامه زنده تهران بیست-شبکه ۵ /دقیقه ۱۸ به بعد
https://telewebion.com/episode/0x6cca1d8

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.