اوکراین۲۰۲۲؛ خطر نادیده گرفتن تاریخ

اوکراین غربی به شدت اروپاگراست و متمایل به الحاق به اروپا و بخش شرقی‌اش مخصوصا آنهایی که نزدیک به مرزهای روسیه هستند که بسیاری از آنها هم روس‌تبار هستند، خواهان نزدیکی به روسیه هستند

اوکراین غربی به شدت اروپاگراست و متمایل به الحاق به اروپا و بخش شرقی‌اش مخصوصا آنهایی که نزدیک به مرزهای روسیه هستند که بسیاری از آنها هم روس‌تبار هستند، خواهان نزدیکی به روسیه هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.