اوکراین از نگاه مدیریت بحران

امّا خیلی آسان نیست در برابر هجوم امواج و خبرهای مربوط به اوکراین، از دید مدیریت بحران به آن نپردازم. این یادداشت را روز گذشته (چهارشنبه ۴ بهمن) بر اساس جمع بندی شخصی خود نوشتم. به نظر حقیر اینها امشب رخ خواهد داد:
۱٫ روسیه به هیچ وجه نمی خواهد ناتو در همسایگی مستقیم او باشد و این نظر هر کشوری در دنیا برای عدم حظور رقیب در مجاورت اوست و درست هم هست
۲٫ روسیه رکب خورد و تن به بازیی داد که خارج شدن از آن در هر صورت برایش گران تمام خواهد شد
۳٫ آمریکا و اروپا به رغم نمایش حمایت از اوکران، خود طراح این دام برای روسیه بودند
۴٫ شاید انگلیس و اروپا دوباره از همان سیاست قدیمی خود ایجاد منطقه ایی برای مناقشه در بین دو کشور اینبار اوکراین را طعمه قرار دادند ؟
۵٫ امریکا و اروپا بسیار تمایل به شروع مناقشاتی در منطقه دارند تا با آن صدمات سنگینی از هر حیث با اولویت اقتصادی به روسیه وارد نمایند.
۶٫ روسیه با اقدامات پیش درآمدانه خود در هفته های اخیر، جو سیاسی را از دست داد؟ در صورتیکه با یک حمله غافلگیرانه می توانست خیلی راحت موضوع را فیصله دهد، سیاست مداران روس اشتباه کردند.
۷٫ روسیه باید با شر..

امّا خیلی آسان نیست در برابر هجوم امواج و خبرهای مربوط به اوکراین، از دید مدیریت بحران به آن نپردازم. این یادداشت را روز گذشته (چهارشنبه ۴ بهمن) بر اساس جمع بندی شخصی خود نوشتم. به نظر حقیر اینها امشب رخ خواهد داد:

۱٫ روسیه به هیچ وجه نمی خواهد ناتو در همسایگی مستقیم او باشد و این نظر هر کشوری در دنیا برای عدم حظور رقیب در مجاورت اوست و درست هم هست
۲٫ روسیه رکب خورد و تن به بازیی داد که خارج شدن از آن در هر صورت برایش گران تمام خواهد شد
۳٫ آمریکا و اروپا به رغم نمایش حمایت از اوکران، خود طراح این دام برای روسیه بودند
۴٫ شاید انگلیس و اروپا دوباره از همان سیاست قدیمی خود ایجاد منطقه ایی برای مناقشه در بین دو کشور اینبار اوکراین را طعمه قرار دادند ؟
۵٫ امریکا و اروپا بسیار تمایل به شروع مناقشاتی در منطقه دارند تا با آن صدمات سنگینی از هر حیث با اولویت اقتصادی به روسیه وارد نمایند.
۶٫ روسیه با اقدامات پیش درآمدانه خود در هفته های اخیر، جو سیاسی را از دست داد؟ در صورتیکه با یک حمله غافلگیرانه می توانست خیلی راحت موضوع را فیصله دهد، سیاست مداران روس اشتباه کردند.
۷٫ روسیه باید با شرایط فعلی که خود از خیلی قبل ها به اشتباه راه انداخت می بایستی حمله نماید، عقب نشینی بجز باخت او به حساب نخواهد آمد.
۸٫ یک حمله متمرکز (همانند پرتو درمانی) نه یک حمله وسیع (مثل یک جراحی باز کامل) شاید تنها راه گریز از این مخمصه با حداقل خسارات باشد.
۹٫ آمریکا، اروپا و روسیه همه بازندگان این مناقشه خواهند بود و کلاه بزرگتر بر سر اوکران دلخوش و سرمست خواهد رفت .
۱۰٫ پوتین خیلی دیر، دیروز و امروز به رکب امریکا و اروپا برای عملا دعوت روسیه به بازی جنگ پی برد که امروز اعلام کرد ما سلاحی داریم که هیچ کشوری ندارد ؟ این یعنی عقب نشینی ولی برای روسیه خیلی دیر، باید پرتو درمانی به هر ترتیبی شده حالا انجام بگیرد .
۱۱٫ برای ایران هم با توجه به روابط با روسیه از یک طرف و توافق جدید با کمک روسیه با اروپا و آمریکا از سوی دیگر در مرحله اول زیاد راحت نخواهد بود مگر سیاست مداران کشور از این موقیت به نحوه احسن بین روسیه و ناتو بهره ببرند که تصور می کنم روسیه هم با شرایط فعلی و دام گسترده شده برای آنها به آن علاقمند باشد .
۱۲٫ برنده تمامی این معادلات پیچیده در نهایت کشور چین خواهد بود، بدون کوچکترین درگیری، مقدار زیادی منافع حاصل خواهد کرد.

باز بعد از مدتی بر اساس آنچه رخ داد و شرایط بحران حاصله و مدیریت آن، اگر عمری باقی ماند بندهای فوق را بررسی و مرور می کنیم، ان شا الله

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور