او خاطره نیست!

تاریخ فقط خواندنی نیست، تاریخ الگوساز و الگوپرداز است. گذر زمان برای همگان پیری و فرسودگی به ارمغان نمی‌آورد.
برخی حوادث و انسان‌های اثرگذار در طول تاریخ هم‌سان عملکردشان، عمر جاودانه داشته و دارند.
دعوت انسان ها به مطالعه و درک تاریخ، از سوی خداوند باری تعالی، را هدفی بس مهم است.
گذر عمر برای اندکی از انسان‌های صاحب خرد و پاکی، یعنی توشه، توشه برای خود، و توشه برای دیگران.
فقط و فقط کسانی می‌توانند در این مسیر خوش بدرخشند، که درخشندگان و درخشندگی را ملاک راهبری خویش بیابند.
الگوبرداری صحیح از صاحبان عقل و فضل، طریقی برای راهبردهای اثرگذار است.
نام بزرگ‌مردانی که در این سیاق رفتار کرده و عمر گذرانده‌اند، هم‌چون هدف‌های بزرگشان ماندنی خواهد بود.
بدون تردید این انسان ها، میراثی هستند برای ما و راه و رسم ما و سرمایه‌ای ارزشمند برای الگوبرداری و این مهم، در پرتو تلاش و سختی و همت والا به دست آمده است.
نام آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی (ره) در زمره چنین مردمانی است، که با همت والا و کوششی مثال‌زدنی راه را دیدند و طریق را پیمودند و در افق نور گام برداشتند.
و نورانی است هر آن کس..

تاریخ فقط خواندنی نیست، تاریخ الگوساز و الگوپرداز است. گذر زمان برای همگان پیری و فرسودگی به ارمغان نمی‌آورد.

برخی حوادث و انسان‌های اثرگذار در طول تاریخ هم‌سان عملکردشان، عمر جاودانه داشته و دارند.

دعوت انسان ها به مطالعه و درک تاریخ، از سوی خداوند باری تعالی، را هدفی بس مهم است.

گذر عمر برای اندکی از انسان‌های صاحب خرد و پاکی، یعنی توشه، توشه برای خود، و توشه برای دیگران.

فقط و فقط کسانی می‌توانند در این مسیر خوش بدرخشند، که درخشندگان و درخشندگی را ملاک راهبری خویش بیابند.

الگوبرداری صحیح از صاحبان عقل و فضل، طریقی برای راهبردهای اثرگذار است.

نام بزرگ‌مردانی که در این سیاق رفتار کرده و عمر گذرانده‌اند، هم‌چون هدف‌های بزرگشان ماندنی خواهد بود.

بدون تردید این انسان ها، میراثی هستند برای ما و راه و رسم ما و سرمایه‌ای ارزشمند برای الگوبرداری و این مهم، در پرتو تلاش و سختی و همت والا به دست آمده است.

نام آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی (ره) در زمره چنین مردمانی است، که با همت والا و کوششی مثال‌زدنی راه را دیدند و طریق را پیمودند و در افق نور گام برداشتند.

و نورانی است هر آن کس که نور را درک کند و به سوی آن دست دراز نماید.

یاد و نام این مرد بزرگ که از تبار بزرگان اهل معنا و معنویت، علم و اخلاق و سرشار از جانی بزرگ بودند، همواره در زمره ارزش‌هایی که برای درک و عمل به آن عمر خویش را سرمایه کرد، می‌ماند.

نام مرحوم آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه‌آبادی؛

– هرگاه از علم سخنی به میان بیاید، یادآور عمری زحمت برای آموختن و آموزاندن است.

-هرگاه از معنویت یادی شود، مثالی از روح بلند و نوری جان افروز خواهد بود.

-هر زمان که به دنبال نشانی از عمل بااخلاص باشیم، رفتار او را مشحون از این عمل می‌یابیم.

-هر زمان به دنبال شاهدی بر اخلاق و اثر بی‌بدیل خلق حَسَن بگردیم، عمر او را کتابی از رفتار بزرگوارانه در یاد میآوریم.

-هر گاه مهربانی و رأفت را مثالی بخواهیم، لبخند و دست پدری او، فراموش‌نشدنی است.

-هر زمان دلسوزی ضعیفان را آرزو کنیم، عمری تلاش او برای پناه دادن به ضعیفان را در خاطر می‌گذرانیم.

-هر لحظه توجه و توسل به ذوات مقدسه را در ذهن یادآور شویم، لحظات مناجات و عرض ادب‌های او، ما را متوجه خواهد ساخت.

خلاصه آن که در زمره معلمان بی ادعای تاریخ می‌گنجید، معلم علم و ادب، اخلاق و معرفت، توکل و توسل، خلق نیکو و غمخواری، ….

تلاطم روح او در پرتو ایمان به بالادستان خلقت، آرامش نداشت.

از هر منظر او را بنگریم، در زمره میراث مانای حق باوری است.

نام و یادش، همچون منظومه بلند اعتقادیش، ماندگار است.

* مدیر مدرسه علمیه امام حسن مجتبی(علیه السلام) لواسان