او که زیر آوار مُرد و او که زنده درآمد!

باید پذیرفت شدت هیجان در کشور پرافتخارمان نسبت به میانگین جهانی آن در وضعیت هشدار قرار دارد.

باید پذیرفت شدت هیجان در کشور پرافتخارمان نسبت به میانگین جهانی آن در وضعیت هشدار قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.