اینترنت ایلان ماسک نعمت الهی است

بعد از چهل سال ازانقلاب اسلامی، این سؤال در جامعه مطرح است که بالاخره انقلاب باید به ملت ایران خدمت کند؟ یا ملت ایران باید در خدمت انقلاب باشند؟ بالاتر از این سؤال اینکه اسلام درخدمت ملت است یا ملت باید سرباز اسلام باشند و به اسلام خدمت کنند؟ و اصولاً در خدمت اسلام و انقلاب بودن یعنی چه ؟مشابه این پرسش ها، تعبیرهایی مثل اینکه انقلاب ما اسلامی است یا اسلام ما انقلابی است؟ اسلام انقلابی در مقابلش اسلام غیر انقلابی است؟ ما به دنبال دین انسانی هستیم یا انسان دینی؟ اسلام آمده دین انسانی با خودش آورده یا آمده که انسان ها را دینی کند؟ خوب اینها با هم خیلی تفاوت دارند و از آن چیزهایی است که وقتی ما می گوییم انقلاب اسلامی نقطه کانونی و دال مرکزی آن «اسلام» است، تکلیف این اسلام را باید مشخص کنیم، بالاخره این اسلام کدامیک از این قرائت و دیدگاه هاست؟
اسلامِ انقلاب اسلامی یک سری ویژگی هایی دارد. دین الهی است، دین جزمی است، یقینی است، قطعاً وجود دارد، قطعاً اصولش ثابت است، تردیدی در آن نیست یک دین آسمانی است دست ساخت بشر نیست، دین حق ومقدس و آخرین نسخه وحیانی است. دین مُهمین علی کل الادیان است. بر ..

بعد از چهل سال ازانقلاب اسلامی، این سؤال در جامعه مطرح است که بالاخره انقلاب باید به ملت ایران خدمت کند؟ یا ملت ایران باید در خدمت انقلاب باشند؟ بالاتر از این سؤال اینکه اسلام درخدمت ملت است یا ملت باید سرباز اسلام باشند و به اسلام خدمت کنند؟ و اصولاً در خدمت اسلام و انقلاب بودن یعنی چه ؟مشابه این پرسش ها، تعبیرهایی مثل اینکه انقلاب ما اسلامی است یا اسلام ما انقلابی است؟ اسلام انقلابی در مقابلش اسلام غیر انقلابی است؟ ما به دنبال دین انسانی هستیم یا انسان دینی؟ اسلام آمده دین انسانی با خودش آورده یا آمده که انسان ها را دینی کند؟ خوب اینها با هم خیلی تفاوت دارند و از آن چیزهایی است که وقتی ما می گوییم انقلاب اسلامی نقطه کانونی و دال مرکزی آن «اسلام» است، تکلیف این اسلام را باید مشخص کنیم، بالاخره این اسلام کدامیک از این قرائت و دیدگاه هاست؟

اسلامِ انقلاب اسلامی یک سری ویژگی هایی دارد. دین الهی است، دین جزمی است، یقینی است، قطعاً وجود دارد، قطعاً اصولش ثابت است، تردیدی در آن نیست یک دین آسمانی است دست ساخت بشر نیست، دین حق ومقدس و آخرین نسخه وحیانی است. دین مُهمین علی کل الادیان است. بر همه ادیان گذشته یک احاطه وجودی دارد، سیطره دارد، جامع همه ادیان گذشته است، «مصدقً لما بَین یدی»است، همه آنها را تصدیق می کند درعین حال کامل تر از همه آنهاست.

چنین باوری به دین حق،ثابت، تغییرناپذیر، فرازمانی، فرامکانی، در شرایط دنیای جدید، با سوالاتی مواجه است. اگر این دین ثابت است یعنی همان دینی است که در دوره پیامبر اسلام صلوات الله علیه نازل شده و بدان عمل شده، همان را می خواهیم بیاوریم بعد از هزار و چهارصد سال، مبنای عمل و زندگی قرار دهیم، دین ثابت است ولی زمان و زیست جهان بشر که تغیر کرده، شرایط که عوض شده، آدم ها که ذائقه شان عوض شده، همه چیز زمان عوض شده، آیا آن دین ثابت می تواند پاسخگوی شرایط متغیّر باشد؟

فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی برای پاسخگویی به این ابهامات است انقلاب اسلامی تنها یک تحول روبنایی برای توسعه زندگی سیاسی نبود با خودش بنیادهای فلسفی و نظامات فکری و عملی دارد و من متأسفم که بگویم بعد از چهار دهه ما نتوانستیم نسل جدید را با آن مبانی و آرمان ها و ارزش های الهی و انسانی آشنا کنیم. شاید دلیلش این باشد که خود ما نسل اولی ها هم در اندیشه، رفتار و کردارمان، وفاداری به آن مبانی را نشان ندادیم و این سبب شده است که بخشی از نسل جدید با اسلام ناب امام خمینی(ره) و تفاوت آن با اسلام آمریکایی آشنایی ندارند.

قرائتی که انقلاب اسلامی از اسلام ارائه داده است، نمود و نماد فطرت و سرشت انسان است هیچ تمایزی و هیچ تفاوتی با اصول فطری تکوینی و سرشت آدمی ندارد، بازتاب حقایق فطری است. احکام و مقررات اسلام برای تدبیر حیات فردی و اجتماعی همین انسان آمده است. اما جای این پرسش باقی است که رابطه عنصر دین با عنصر زمان چیست؟ آیا دین عصری و زمانمند و موقعیت مند می شود؟ یا زمان ها ،دینی می شوند؟ دین ثابت اسلام چگونه پاسخگوی دوره های متغیّر تاریخ می شود؟ چرا اسلام ناب بعد از عصر نزول و صدر اسلام در هیچ دوره ای نتوانسته است به درستی محقق شود؟ دوره طولانی امویان و عباسیان، عثمانیان و صفویان و قجریان که همه مدعی اسلام بوده اند، چرا اسلام به درستی تحقق نیافته است؟ مشکل در کجاست؟ اسلام نتوانست پاسخگوی شرایط عصری باشد یا شرایط زمانه نتوانست پذیرای اسلام باشد؟

دعوای عرب و عجم، مسلمان و ایرانی مسلمان، یا مسلمان عرب و مسلمان ایرانی هنوز در جهان اسلام مطرح است. در سال های اول انقلاب همین دعوا را عده ای در کشور مطرح می کردند که ما ایرانی مسلمانیم، در مقابل عده ای می گفتند مامسلمان ایرانی هستیم. این دعوای فکری در مدیریت کشور در جاهایی خودش را نشان داد. ماجرای تعهد و تخصص از همین جا ناشی می شد. جمعی در آغاز انقلاب می گفتند مسئولان کشور اول باید به دین متعهد باشند و بعد متخصص در حوزه مسئولیت خود باشند در مقابل عده ای شرط اول را تخصص می دانستند و بعد تعهد به اسلام را مطرح می کردند.

اندیشه انقلاب اسلامی در سخت ترین شرایط تاریخ بشر پا به جهان نهاد و خودش اولین معتقد و باورمند به حقیقت و مشروعیت خودش است . همان طوری که قرآن درباره رسالت پیامبراکرم(ص) فرمود:« آمن الرسول بما انزل الیه» حضرت خودش اولین مؤمن به رسالت خودش بود و به آن باور داشت. تردیدی در وحی و رسالت نداشت و با قدرت وارد شد.

برداشت ما از امام راحل عظیم الشأن هم این است که امام راحل دراندیشه انقلاب اسلامی اولین معتقد به آن بود و بر این باور بود که اسلام نسخه نجات بخش همۀ مشکلات زیست جهان مدرن است. با چنین اعتقادی پای انقلاب ایستاد و همه اتهامات گفتمان های رقیب را تحمل کرد و پشت سر گذاشت.

انتظار امام از حاملان و فرزندان انقلابیش این است که امروز در مقابل همه ابهامات و شبهات و اتهامات به انقلاب اسلامی، پا به رکاب باشند. دشمنان انقلاب اسلامی اتهام ناتوانی و ناکارآمدی دین در عصر مدرن، ضدیّت با توسعه و تمدن و حقوق بشر و حقوق زن، حمایت ازتروریسم، خشونت و… را متوجه ما کرده اند. این اتهام ها را باید از خودمان رفع کنیم چرا ثابت نمی کنیم؟چه زمانی باید به گفتمان های رقیبمان ثابت کنیم که حقیقت اسلام چیست؟ ما برای ورود به حیات خلوت جهانخواران، باید در دنیا تلقی مثبت و شاخصه های انسانی خودمان را اثبات کنیم. باید از زیر چتر اتهام ها خارج شویم و برای این کار باید راهش را پیدا کنیم.

اگر ایده ایلان ماسک در اختصاص دادن اینترنت رایگان به ایرانیان محقق شود برای ما یک فرصت تاریخی است، یک نعمت الهی است. ابزار و امکان بسیار مهمی در تبلیغ حقایق دین و اندیشه انقلاب اسلامی در اختیار ما قرار می گیرد و شرایط حضور اندیشمندان باید فراهم شود تا با اقتدار علمی بنیادهای لیبرالیسم را مورد هجوم قرار دهند. نباید این فرصت را از دست داد.

*متن سخنرانی در چهارمین جلسه از نهمین دورۀ کرسی‌های آزاد اندیشی با عنوان «گفتمان انقلاب اسلامی» که به همت مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار می شود

۶۵۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.