این برجام و آن برجام

برجام شما افتخار برجام قبلی‌ها ذلت؛ برجام شما شربت برجام آنها زقّوم؛ برجام شما فرشته برجام قبلی‌ها شیطان؛ برجام شما گل و سنبل برجام آنها خار و خس و خاشاک؛ مذاکره‌کننده‌های شما زبان‌شان بُرّان مذاکره‌کننده‌های قبلی الکن؛ برجام شما مقدس برجام آنها پلید؛ برجام شما صوراسرافیل برجام آنها بوق حمام و برجام شما… برجام آنها…
این سیاهه می‌تواند طولانی‌تر شود و هر چه حسن و زیبایی است به برجام فعلی نسبت داده و همه بدی‌ها و کژی‌ها و ناکامی‌ها بر سر برجام قبلی آوار شود. بترکد چشم حسودی که نتواند ببیند؛ بریده باد زبانی که نتواند مدحش را بگوید؛ کر باد گوشی که تحمل شنیدنش را نداشته باشد؛ «تبت یدا» هر کسی که کف نزند؛ بریده باد حلقومی که فریاد شادی سر ندهد؛ سیاه باد قلبی که شاد نشود…
شیخ حسن روحانی رفته و سیدابراهیم رییسی آمده. ظریف رفته و امیرعبداللهیان آمده. عراقچی رفته و باقری آمده. همه تقصیرها و ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها، مال‌ رفتگان، همه موفقیت‌ها و کامروایی‌ها مال آمدگان.
٭٭٭
اینها ردیف شد تا رفع نگرانی کند از عزیزانی که لباس دیپلماسی پوشیده‌اند و در وین و دوحه برای منافع ملت چانه می‌زنند…

برجام شما افتخار برجام قبلی‌ها ذلت؛ برجام شما شربت برجام آنها زقّوم؛ برجام شما فرشته برجام قبلی‌ها شیطان؛ برجام شما گل و سنبل برجام آنها خار و خس و خاشاک؛ مذاکره‌کننده‌های شما زبان‌شان بُرّان مذاکره‌کننده‌های قبلی الکن؛ برجام شما مقدس برجام آنها پلید؛ برجام شما صوراسرافیل برجام آنها بوق حمام و برجام شما… برجام آنها…

این سیاهه می‌تواند طولانی‌تر شود و هر چه حسن و زیبایی است به برجام فعلی نسبت داده و همه بدی‌ها و کژی‌ها و ناکامی‌ها بر سر برجام قبلی آوار شود. بترکد چشم حسودی که نتواند ببیند؛ بریده باد زبانی که نتواند مدحش را بگوید؛ کر باد گوشی که تحمل شنیدنش را نداشته باشد؛ «تبت یدا» هر کسی که کف نزند؛ بریده باد حلقومی که فریاد شادی سر ندهد؛ سیاه باد قلبی که شاد نشود…

شیخ حسن روحانی رفته و سیدابراهیم رییسی آمده. ظریف رفته و امیرعبداللهیان آمده. عراقچی رفته و باقری آمده. همه تقصیرها و ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها، مال‌ رفتگان، همه موفقیت‌ها و کامروایی‌ها مال آمدگان.

٭٭٭

اینها ردیف شد تا رفع نگرانی کند از عزیزانی که لباس دیپلماسی پوشیده‌اند و در وین و دوحه برای منافع ملت چانه می‌زنند. دم‌شان گرم و نفس‌شان حق. خیال‌تان راحت باشد که احدی بابت کاری که می‌کنید سرکوفت نخواهد زد؛ غرغر نخواهد کرد و اعتراض نخواهد داشت. اما ملت ما تحریم‌زده است و به همین دلیل با اقتصادی شکننده مواجه است و این اقتصاد، با شعار و وعده درمان نمی‌شود. رهایی از وضعیت کنونی در گرو رفع دو نیاز مهم است. نخست درآمد که باید از طریق فروش نفت و فرآورده‌هایش تامین شود و دوم تدبیر برای هزینه کردنش. این دو نیاز فقط وقتی برطرف می‌شود که تیم محترم مذاکره ضمن رعایت همه وسواس‌هایی که به خرج می‌دهد، حواسش به سفره مردم هم باشد. الان قیمت نفت برخلاف دولت قبل ارزان نیست و افزایش درآمدهای همین یک‌سال اخیر دولت هم از رهگذر این افزایش است.

اگر تولید و صادرات نفت، بالا برود و ایران سهم و حق واقعی خود را از اوپک بگیرد و با رفع تحریم‌ها در بازارهای جهانی عرض ‌اندام کند، جبران بخشی از خسارت دوران تحریم میسر می‌شود. مردمی که برای معیشت‌شان اضطراب دارند، نمی‌توانند شاد زندگی کنند و لاجرم افسرده می‌شوند حتی اگر «افسرده‌سنج» وزیر محترم کشور، چیز دیگری نشان بدهد!

٭٭٭

فردای برجام، البته اقتضائات دیگری هم دارد. مردان کارآزموده می‌خواهد و مدیران کاربلد. با همه احترامی که برای دولت کنونی قائلم، به گمانم دست‌کم دوسوم آنها از جمله همه تیم اقتصادی، باید جای خود را به کارآمدان دیگری بدهند که اتفاقا در میان اصولگراها کم نیستند. الان صورت دولت با سیلی تبلیغات رسانه‌های ناشی سرخ است و اگر ناکارآمدی‌های کنونی به کارآمدی تبدیل شود صورت اقتصاد گل خواهد انداخت. فردا و فرداهای برجام می‌تواند شیرین و عزت‌آفرین باشد و حتی تلخکامی‌های برجام پیشین را از ذهن همه پاک کند و مهم‌تر اینکه دلچسب و مورد قبول و هلو باشد برای ما اصولگراها.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد/ سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱