این برد فقط سهم مردم است

تیم ملی برد. قشنگ هم برد. لذت بردیم از این برد. این همان فوتبالی است که از تیم ملی انتظارش را در جام جهانی داشتیم.
حالا بعد از این برد یکی یکی مدیران و مسئولین پیدایشان می شوند و این برد را به نام خودشان می زنند. از وزیر و وکیل گرفته تا مدیران فدراسیون فوتبال.
یادمان نرفته تمام مدیران و مسئولان ورزش تا همین چند وقت پیش با کی روش موافق نبودند و حتی دنبال مربی داخلی برای تیم ملی بودند ولی حالا موقع پیروزی در صف جلو ایستاده اند.
این پیروزی فقط سهم مردم است. مردمی که در باران و برف، در روزهای گرم تابستان و زیر آفتاب داغ همیشه حامی ملی پوشان بودند.
این تیم اسمش ملی است. تیم همه مردم ایران. از کرد و بلوچ و ترک گرفته تا گیلک و مازنی و عرب.
آقایان این برد را به نام خودتان نزنید.
۳۵۳۵

تیم ملی برد. قشنگ هم برد. لذت بردیم از این برد. این همان فوتبالی است که از تیم ملی انتظارش را در جام جهانی داشتیم.

حالا بعد از این برد یکی یکی مدیران و مسئولین پیدایشان می شوند و این برد را به نام خودشان می زنند. از وزیر و وکیل گرفته تا مدیران فدراسیون فوتبال.

یادمان نرفته تمام مدیران و مسئولان ورزش تا همین چند وقت پیش با کی روش موافق نبودند و حتی دنبال مربی داخلی برای تیم ملی بودند ولی حالا موقع پیروزی در صف جلو ایستاده اند.

این پیروزی فقط سهم مردم است. مردمی که در باران و برف، در روزهای گرم تابستان و زیر آفتاب داغ همیشه حامی ملی پوشان بودند.

این تیم اسمش ملی است. تیم همه مردم ایران. از کرد و بلوچ و ترک گرفته تا گیلک و مازنی و عرب.

آقایان این برد را به نام خودتان نزنید.

۳۵۳۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.