این همه خشونت در متن جامعه و مدارس حاصل چیست؟

لازم است مسئولین ذیربط در وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ،تعارض و تفاوت فاحش در رفتار برخی از نیروهای ابواب جمعی اشان را به غایت آسیب شناسی کنند تا زحمت خالصانه ی نیروهای خدوم این دو ارگان که بیشترین توجه و بازخورد اجتماعی را دارندبا برخی ندانم کاری ها به هدر نرود

لازم است مسئولین ذیربط در وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی ،تعارض و تفاوت فاحش در رفتار برخی از نیروهای ابواب جمعی اشان را به غایت آسیب شناسی کنند تا زحمت خالصانه ی نیروهای خدوم این دو ارگان که بیشترین توجه و بازخورد اجتماعی را دارندبا برخی ندانم کاری ها به هدر نرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.