ای آفت جان ای پلاستیک

این سروده را با عنوان «مثنوی پلاستیک» در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۱ سروده ام که تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

این سروده را با عنوان «مثنوی پلاستیک» در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۱ سروده ام که تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.