باران تابستانی چگونه به سیل منجر می‌شود؟

قطرات آب از هوای گرم تشکیل می شود. با بالا آمدن هوای گرم در آسمان سرد می شود. بخار آب (آب نامرئی در هوا) همیشه در هوای ما وجود دارد.

قطرات آب از هوای گرم تشکیل می شود. با بالا آمدن هوای گرم در آسمان سرد می شود. بخار آب (آب نامرئی در هوا) همیشه در هوای ما وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.