بازارها و مراکز تجاری و درمانی در معرض خطر تهران؛ اخطار چه فایده‌ای دارد؟

گفت وگوی ایسکانیوز با مهندس فریبرز ناطقی‌الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور.

گفت وگوی ایسکانیوز با مهندس فریبرز ناطقی‌الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور.