بازداشت زنی که با همدستی خواستگار سابقش در ماشین شوهرش مواد جاساز کرده بود

ازدواج فتانه ورسول بدون رضایت این دو با اجبار خانواده ها سر گرفته بود.از آن دست ازدواج هایی که والدین وعده ی ایجاد عشق و علاقه بین زوجین را به پس از زندگی مشترک حواله می کنند. وعده ای که احتمال عملی شدن آن گرچه غیر ممکن نیست اما در زندگی فتانه و رسول عملی شدن چنین وعده ای غیر ممکن شده بود. تنها نقطه تفاهم زندگی این دو دعوی بود و مشاجره،زن و مردی که تنها در شناسنامه عنوان همسر داشتند وهیچ نشانه ای از زندگی مشترک در روابط ایشان ولو به ظاهر دیده نمی شد.
پدررسول نماینده ی انحصاری شرکت الف بوده که متوجه می شود پدر فتانه در صدد اخذ نمایندگی از شرکت رقیب است.با تاسیس چنین نمایندگی بازار انحصاری و منافع پدر رسول در خطر ورشکستگی قرار می گرفت لذا پدر رسول برای حذف رقیب پیشنهاد شراکت را مطرح می کند که پدر فتانه قبول شراکت را منوط به ازدواج فتانه و رسول با مهریه دوهزار سکه اعلام می کند.
رسول می گفت: همان روزهای ابتدایی متوجه شدم که پدر فتانه با خواستگارسمج و دلباخته ی دخترش به جهت اوضاع مالی نامناسب وی مخالفت کرده و درصدد است تا با شوهر دادن فتانه شرِ خواستگار مزاحم را کم کند.لذا با یک تیر دو نش..

ازدواج فتانه ورسول بدون رضایت این دو با اجبار خانواده ها سر گرفته بود.از آن دست ازدواج هایی که والدین وعده ی ایجاد عشق و علاقه بین زوجین را به پس از زندگی مشترک حواله می کنند. وعده ای که احتمال عملی شدن آن گرچه غیر ممکن نیست اما در زندگی فتانه و رسول عملی شدن چنین وعده ای غیر ممکن شده بود. تنها نقطه تفاهم زندگی این دو دعوی بود و مشاجره،زن و مردی که تنها در شناسنامه عنوان همسر داشتند وهیچ نشانه ای از زندگی مشترک در روابط ایشان ولو به ظاهر دیده نمی شد.

پدررسول نماینده ی انحصاری شرکت الف بوده که متوجه می شود پدر فتانه در صدد اخذ نمایندگی از شرکت رقیب است.با تاسیس چنین نمایندگی بازار انحصاری و منافع پدر رسول در خطر ورشکستگی قرار می گرفت لذا پدر رسول برای حذف رقیب پیشنهاد شراکت را مطرح می کند که پدر فتانه قبول شراکت را منوط به ازدواج فتانه و رسول با مهریه دوهزار سکه اعلام می کند.

رسول می گفت: همان روزهای ابتدایی متوجه شدم که پدر فتانه با خواستگارسمج و دلباخته ی دخترش به جهت اوضاع مالی نامناسب وی مخالفت کرده و درصدد است تا با شوهر دادن فتانه شرِ خواستگار مزاحم را کم کند.لذا با یک تیر دو نشان را هدف گرفته هم از شر خواستگار بی پول خلاص می شود هم از طریق مشارکت با پدرم به نان و نوایی می رسد. فتانه هم پس از اطلاع از قصد پدرش شرط قبول پیشنهاد وی را دریافت یک سهم از سهام شراکت پدرش اعلام می کند که پدرش شرط می کند چنانچه فتانه هیچ گلایه و شکایتی از زندگی با من نکند به بهانه ی سالگرد ازدواجش یک سهم از شرکت را به نام وی منتقل کند ،لذا مطمئن بودم،ترس از دست دادن سهام شرکت مانع هر اقدامی از سوی فتانه علیه من خواهد بود و علیرغم کم محلی های من جرات هیچ اقدامی ندارد ،من هم که علاقه ای به وی نداشتم ،عاطل و باطل برای خودم زندگی میکردم.

فتانه علیرغم عدم رضایت از زندگی با رسول ،بابت شرط و شروط پدرش جرات مطرح کردن درخواست طلاق را نداشته به هر طریق و راهی متوسل می شده تا رسول را وادار به طلاق کند، رسول هم که از شرط و شروط پدر همسرش مطلع بوده تنها راه جدایی و متارکه را طلاق توافقی و بخشش کل مهریه اعلام می کرده،مسیری که برای فتانه مصلحت نبود چراکه او نیز مانند پدرش کل زندگی و روابطش با آدم ها را بر مبنای پول و منفعت مالی بنا می کرد.

فتانه با جستجو در اینترنت و فضای مجازی تصور کرده بود چنانچه همسرش محکوم به مجازات زندان شود می تواند به استناد ماده۱۱۳۰قانون مدنی درخواست طلاق به جهت عسر و حرج* را مطرح کند لذا از طریق همان خواستگار سابقش مقداری مواد مخدر تهیه کرده،با جاساز کردن مواد در ماشین رسول نقشه ای طراحی می کند تا با محکومیت رسول به حبس علاوه بر اینکه شرط پدر را نقض نمی کند،می تواند ضمن مطالبه مهریه،مقدمات طلاق به استناد شروط ضمن عقد نکاح و ماده ی۱۱۳۰قانون مدنی را فراهم کند،غافل از اینکه عملی شدن شرط مذکور دردسرهای خاص خودش را دارد*.

فتانه طی گزارشی به اداره مبارزه با مواد مخدر شماره پلاک ماشین رسول* را به عنوان خودرو حامل مواد مخدر اعلام می کند.غافل از اینکه چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی.پیش از آنکه نقشه ی فتانه به مرحله ی نهایی برسد ،نیمه شب یکی دو روز بعد از جاساز کردن مواد، فتانه با صدای زنگ تماس مادرش از خواب پریده، متوجه می شود حال پدرش خوب نیست و با اورژانس عازم درمانگاه است.فتانه دستپاچه و با عجله ، سوئیچ ماشین رسول را برداشته و به سمت بیمارستان حرکت می کند… در ورودی بیمارستان،فتانه به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت می شود!!

پس از اینکه فتانه با تودیع وثیقه از بازداشت خلاص می شود ، هردو خانواده دورهم جمع می شوند؛

فتانه : این آقا میگه کل مهریه ام و ببخشم تا طلاقم بده اما من راضی به چنین شرطی نیستم و اگر منع و شرط پدر نبود تا الان مهریه ام را اجرا گذاشته بودم و امروز به جای من، ایشون زندان بودن،حالا هم که این اتفاق افتاده و آب از سرم گذشته حاضر به طلاق با چنین شرطی نیستم .

رسول :اتفاقا منم قصد طلاق و متارکه ندارم بلکه قصد تجدید فراش دارم ،بالاخره چند ماه دیگه حکم محکومیت شما صادر شده و راهی زندان خواهید شد،مردی هم که همسرش در حبس هست این حق و داره که با اذن دادگاه اقدام به تجدید فراش کند.شما هم هر وقت از زندان خلاص شدی راجع به زندگی کنار من مختاری، هر کاری که صلاح می دانی انجام بده.

رسول پس از مشاوره با یکی از وکلا در دایره معاضدت کانون وکلا دادخواست الزام به تمکین* را تقدیم دادگاه خانواده کرده،پس از صدور حکم تمکین ،دادخواست تجدید فراش (اذن ازدواج مجدد) را به دادگاه ارائه می کند. جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور پدر زوجه در دادگاه به مشاجره و مباحثه ای کشیده شده بود که من شاهد آن بودم.به کمک مادر رسول به دعوی و مرافعه ی رسول با پدر فتانه خاتمه داده ،هردو طرف مرافعه را به دفتر دعوت کردم تا در شرایطی به دور از خشم و عصبانیت با گفتگو مشکلات رفع شود.

زندگی که برمبنای دروغ و رسیدن به منافع مالی تشکیل شده بود، حاصلش یکسال و پنج ماه زندان برای فتانه به اتهام حمل مواد مخدر و…، خسران مالی و اعتبار دو طرف معامله و آسیب روحی کل اعضاء خانواده بود.

شرح مفصلی از مسیر دادگاه و موانعی که ممکن است در پیشرفت دعاوی احتمالی مانع حصول نتیجه دلخواه شود با هدف سوق دادن ایشان به مصالحه و سازش تنظیم کردم.

جلسه با حضور اعضاء هردوخانواده تشکیل شد و ابتدا راجع به چگونگی تحقق عسر و حرج زوجه موضوع ماده۱۱۳۰قانون مدنی و شروط ضمن عقدنکاح مختصر توضیحی دادم که اصلی ترین شرط اعمال مفاد ماده مذکور، محکومیت قطعی زوج و اجرای ۵سال حبس شوهر است لذا صرف اتهام،پیش از محکومیت زوج به ۵سال حبس سبب عسر و حرج نمی شود.در ادامه راجع به عنوان مجرمانه ی رفتار فتانه در جاساز کردن مواد در خودرو رسول مستند به ماده۶۹۹قانون ومجازات چنین رفتاری که شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود توضیح دادم(افترا عملی)، سپس خطاب به رسول راجع به ضرورت قطعی شدن حکم تمکین زن برای دادخواست تجدید فراش توضیحاتی دادم تا متوجه شود برای رسیدن به چنین مرحله ای لااقل یک سال دوندگی و پیگیری در دادگاه خانواده لازم است و هیچ یک از این موضوعات حتی محکومیت زوجه به حبس یا هرنوع مجازات دیگری ،زایل کننده حق زوجه بر مهریه نخواهد بود،حتی ممکن است تجدید فراش رسول دلیلی بر تمکن مالی وی برای پرداخت مهریه وسبب عدم پذیرش ادعای اعسار و تقسیط مهریه ی فتانه شود لذا صلاح هردو بر آن است که با توافق نسبت به حل وفصل اختلافات اقدام کنند.چند هفته بعد در پاسخ به پیامک رسول که راجع به تشریفات طلاق توافقی پرسیده بود، نوشتم؛ ابتدا باید در سامانه طلاق سازمان بهزیستی*برای مشاوره ثبت نام کند و سپس در دادخواست مورد نظر راجع به کلیه حقوق مالی فتانه* اعم از مهریه،نفقه وحتی جهیزیه و وسایل زندگی… شفاف و روشن توضیح دهید که فردا روز مشکلی پیش نیاید.

توضیحات:
*عسر و حرج زوجه به معنای شرایط و موقعیتی است که ادامه ی زندگی را برای زوجه طاقت فرسا و به عبارتی غیرممکن می کند.گرچه مصادیق عسر و حرج بعضا در قانون ذکر شده اما امری است نسبی و تشخیص آن به نظر قاضی وابسته است.

*ماده۶۹۶تا۶۹۸قانون مجازات اسلامی راجع به جرم افترا به منزله ی نسبت دادن جرم به دیگری انشاء شده ،چنانچه شخصی برای متهم کردن فردی به ارتکاب جرم،در منزل یا خودرو یا هر موقعیتی که در تصرف شخص است آلات و ادواتی قراردهد که کشف آن چیزها در تصرف هر فردی جرم تلقی شود،به چنین رفتاری افترا عملی گویند .ارتکاب چنین رفتاری مستحق شش ماه تا سه سال زندان است.

*منظور از تمکین،تکالیفی است که زوجه در مقابل شوهرش دارد.از آثار عدم تمکین زوجه،ساقط شدن نفقه (مایحتاج زندگی=خوراک،پوشاک و…)و ایجاد حق برای زوج در تجدید فراش است

*نقطه ی آغاز پرونده طلاق (توافقی یا هر نوع طلاق دیگری)ثبت نام در سامانه طلاق بهزیستی است که با جستجوی عبارت"ثبت نام طلاق"در موتورهای جستجو قابل دسترس است.

*چنانچه خودرو حامل مواد مخدر متعلق به متهم نباشد،مالک خودرو در قالب اعتراض ثالث با ارائه مدارک مالکیت می تواند خودرو را از توقیف خارج کند در غیر اینصورت خودرو به نفع دولت مصادره می شود.

* وکیل دادگستری