ببینید | یک فیلمساز خوب و یک آخوند خوب

سید عبدالجواد موسوی در تازه ترین برنامه بیرون از کادر در باره فیلم بدون قرار قبلی و کتاب مسافر سنت در هزاره سوم سخن می گوید. منبع: خبرآنلاین

سید عبدالجواد موسوی در تازه ترین برنامه بیرون از کادر در باره فیلم بدون قرار قبلی و کتاب مسافر سنت در هزاره سوم سخن می گوید. منبع: خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.