برای ثبت در تاریخ، متروپل های پی در پی

به بهانه ابلاغ محکومیت های ساختمان متروپل آبادان برای ثبت در تاریخ جهت آندسته از مسئولانی که بعدا انکار خواهند کردندکه ما اطلاعی از مسائل ساخت و ساز نداشتیم!

به بهانه ابلاغ محکومیت های ساختمان متروپل آبادان برای ثبت در تاریخ جهت آندسته از مسئولانی که بعدا انکار خواهند کردندکه ما اطلاعی از مسائل ساخت و ساز نداشتیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.