برای علی دایی فقط خدا کافیست 

شهریار فوتبال ایران در این مراسم با قرار گرفتن در صف هشت اسطوره فوتبال جهان، نشان داد که برای رسیدن به قله ها، فقط “خدا” کافیست. همه آنهایی که به خلقیات دایی آشنایی دارند، بر سخت کوشی، تلاش مضاعف، عدم کرنش مقابل قدرت و اتکال او به ذات لایزال الهی گواهی می دهند.
رد پای جوانمردی اسطوره فوتبال ایران را می شود در بسیاری از وقایع و بلایای طبیعی مشاهده کرد. در زمان زلزله کرمانشاه، او پای در رکاب همت می گذارد و بانی سرپناه برای بسیاری از بی پناهان می شود.
در سلامت نفس علی دایی، همان بس که در زمان سرمربی گری تیم ملی، به دستور رئیس جمهوری وقت (احمدی نژاد) برکنار می شود. شهریار ایران با رفتار و کردارش به بسیاری از مدعیان نشان داد، آن چیزی که موجب مکنت و ثروت انسانها می شود بعد از تلاش و کوشش، اتکا به خداوند بزرگ است نه وابستگی به اربابان قدرت وثروت.
چه بخواهید چه نخواهید، خدای علی دایی او را در چشم ملت ایران بزرگ کرده است. چه بخواهید چه نخواهید، این فرزند دلاور آذربایجان، الگوی بسیاری از نوجوانان و جوانان این مرز و بوم شده است.
لازم نیست برای او مجسمه بسازید، او خانه خود را در قلب میلیونها ای..

شهریار فوتبال ایران در این مراسم با قرار گرفتن در صف هشت اسطوره فوتبال جهان، نشان داد که برای رسیدن به قله ها، فقط "خدا" کافیست. همه آنهایی که به خلقیات دایی آشنایی دارند، بر سخت کوشی، تلاش مضاعف، عدم کرنش مقابل قدرت و اتکال او به ذات لایزال الهی گواهی می دهند.

رد پای جوانمردی اسطوره فوتبال ایران را می شود در بسیاری از وقایع و بلایای طبیعی مشاهده کرد. در زمان زلزله کرمانشاه، او پای در رکاب همت می گذارد و بانی سرپناه برای بسیاری از بی پناهان می شود.
در سلامت نفس علی دایی، همان بس که در زمان سرمربی گری تیم ملی، به دستور رئیس جمهوری وقت (احمدی نژاد) برکنار می شود. شهریار ایران با رفتار و کردارش به بسیاری از مدعیان نشان داد، آن چیزی که موجب مکنت و ثروت انسانها می شود بعد از تلاش و کوشش، اتکا به خداوند بزرگ است نه وابستگی به اربابان قدرت وثروت.

چه بخواهید چه نخواهید، خدای علی دایی او را در چشم ملت ایران بزرگ کرده است. چه بخواهید چه نخواهید، این فرزند دلاور آذربایجان، الگوی بسیاری از نوجوانان و جوانان این مرز و بوم شده است.
لازم نیست برای او مجسمه بسازید، او خانه خود را در قلب میلیونها ایرانی آزاداندیش ساخته است . یاشاسین علی دایی، یاشاسین آذربایجان