برجام، بهترین توافق ممکن در زمان خودش بود

یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات وین به این خطای محاسباتی یا تصور اشتباه از طرف ما برمی‌گردد که اگر صبر پیشه کنیم و منتظر بنشینیم، چه بسا – بعضاً به دلیل تحولات صحنه بین‌المللی – دست ما در مذاکرات در برابر طرف مقابل قوی‌تر خواهد شد و امتیازات بیشتری از او خواهیم گرفت.

یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات وین به این خطای محاسباتی یا تصور اشتباه از طرف ما برمی‌گردد که اگر صبر پیشه کنیم و منتظر بنشینیم، چه بسا – بعضاً به دلیل تحولات صحنه بین‌المللی – دست ما در مذاکرات در برابر طرف مقابل قوی‌تر خواهد شد و امتیازات بیشتری از او خواهیم گرفت.