برجام، مدیریت اقتصادی کشور و فاصله شعار تا عمل

مدیریت اقتصادی ایران با توجه به شعارها و تغییر روش پرداخت یارانه‌ها در دولت سیزدهم، دستخوش دگرگونی‌های متعددی شده است که به چند نکته در این باره اشاره می شود.

مدیریت اقتصادی ایران با توجه به شعارها و تغییر روش پرداخت یارانه‌ها در دولت سیزدهم، دستخوش دگرگونی‌های متعددی شده است که به چند نکته در این باره اشاره می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.