برخی اصلاح‌طلبان و جا پای انقلابی‌نماها گذاشتن

برجام می‌رود دوباره سرانجام بگیرد. حدود دو دهه است که ملت ما گرفتار سختی و فشارهای ناشی از پرونده هسته‌ای است.

برجام می‌رود دوباره سرانجام بگیرد. حدود دو دهه است که ملت ما گرفتار سختی و فشارهای ناشی از پرونده هسته‌ای است.