بررسی حقوقی آخرین راه استقلال برای کسب جام طلایی از سازمان لیگ

تیم فوتبال استقلال به احتمال زیاد، لیگ برتر را بدون شکست به پایان خواهد رساند.

تیم فوتبال استقلال به احتمال زیاد، لیگ برتر را بدون شکست به پایان خواهد رساند.