بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی استاد اصغر دادبه

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر اصغر دادبه، ادیبِ فلسفه دان و چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند.

مراسم بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر اصغر دادبه، ادیبِ فلسفه دان و چهره ماندگار ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.