بسیج مدرسه عشق بود

متولدین دهه‌ی پنجاه همزمان با پیروزی انقلاب وآغاز جنگ تحمیلی شاهد ظهور جوانمردانی بودند که نامشان بسیجی بود ومرامشان پهلوانی و کردارشان خادمی ملت،این شد که بسیج شد مدرسه‌ی عشق،عشق به وطن،عشق به هموطن

متولدین دهه‌ی پنجاه همزمان با پیروزی انقلاب وآغاز جنگ تحمیلی شاهد ظهور جوانمردانی بودند که نامشان بسیجی بود ومرامشان پهلوانی و کردارشان خادمی ملت،این شد که بسیج شد مدرسه‌ی عشق،عشق به وطن،عشق به هموطن