بس نور امید آمد

شعر زیر ترجمه گونه ای از دعاهای قنوت نماز عید فطر است که در آستانه عید فطر ۱۴۴۳ برابر ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۱ سروده شد.

شعر زیر ترجمه گونه ای از دعاهای قنوت نماز عید فطر است که در آستانه عید فطر ۱۴۴۳ برابر ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۱ سروده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.