بشنوید| استادی که سرطان را تبدیل به سرمایه اجتماعی کرد

دریافت ۱ MB امیر عباس تقی پور، مدیرمسئول مجله مدیریت ارتباطات، با ابراز خرسندی از سلامتی دکتر هادی خانیکی، در پیامی صوتی برای گروه نخبگان خبرآنلاین، از نگاه متفاوت او به درد گفته است. پاسخ دکتر امیرعباس تقی پور را درباره نگاه و جایگاه نخبگانی دکتر هادی خانیکی می شنوید.
ببینید | خبر خوش از هادی خانیکی

/۶۲۶۲

دریافت ۱ MB

امیر عباس تقی پور، مدیرمسئول مجله مدیریت ارتباطات، با ابراز خرسندی از سلامتی دکتر هادی خانیکی، در پیامی صوتی برای گروه نخبگان خبرآنلاین، از نگاه متفاوت او به درد گفته است. پاسخ دکتر امیرعباس تقی پور را درباره نگاه و جایگاه نخبگانی دکتر هادی خانیکی می شنوید.

ببینید | خبر خوش از هادی خانیکی

/۶۲۶۲