بشنوید | اقدام غیرحرفه‌ای شهردار تهران، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور در بحران سیل

دریافت ۷ MB هدف مسئولان از حضور غیرحرفه ای در فضاهای سیل زده چیست؟ چنانکه این رفتار خود ممکن است موجب حوادث ناگوار دیگری باشد. مدیر بحران در چنین شرایطی چه وظائفی دارد و چه اقدامات حرفه ای و علمی را باید انجام دهد؟
آیا شهردار تهران یا حتی رئیس جمهور که به صورت غیرحرفه ای در مناطق سیل زده حاضر شدند، با تعاریف اولیه مدیریت بحران آشنا هستند؟ دکتر فریبرز ناطقی الهی، استاد مدیریت بحران، در این فایل صوتی به تحلیل رفتار مسئولان پرداخته است.
یادداشت صوتی این استاد دانشگاه را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

تحلیل و بررسی دکتر مهدی زارع، عضو فرهنگستان علوم ایران در این باره: بشنوید | مدیران پاچه‌گِلی چه نقشی در مدیریت بحران سیل دارند؟
تحلیل و بررسی دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران در این موضوع: بشنوید | رفتارهای نخ‌نمای مسئولان در بحران سیل و تمسخر مردم
نقد میرزاعلی آیت اللهی را در این باره بخوانید: آب گل‌آلود سیل و مردم‌فریبی مسئولان!
نقد سیدعبدالجواد موسوی را بخوانید: ما نمانیم و عکس ما ماند

دریافت ۷ MB

هدف مسئولان از حضور غیرحرفه ای در فضاهای سیل زده چیست؟ چنانکه این رفتار خود ممکن است موجب حوادث ناگوار دیگری باشد. مدیر بحران در چنین شرایطی چه وظائفی دارد و چه اقدامات حرفه ای و علمی را باید انجام دهد؟
آیا شهردار تهران یا حتی رئیس جمهور که به صورت غیرحرفه ای در مناطق سیل زده حاضر شدند، با تعاریف اولیه مدیریت بحران آشنا هستند؟ دکتر فریبرز ناطقی الهی، استاد مدیریت بحران، در این فایل صوتی به تحلیل رفتار مسئولان پرداخته است.

یادداشت صوتی این استاد دانشگاه را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

بشنوید | اقدام غیرحرفه‌ای شهردار تهران، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور در بحران سیل

بشنوید | اقدام غیرحرفه‌ای شهردار تهران، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور در بحران سیل

تحلیل و بررسی دکتر مهدی زارع، عضو فرهنگستان علوم ایران در این باره: بشنوید | مدیران پاچه‌گِلی چه نقشی در مدیریت بحران سیل دارند؟

تحلیل و بررسی دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران در این موضوع: بشنوید | رفتارهای نخ‌نمای مسئولان در بحران سیل و تمسخر مردم

نقد میرزاعلی آیت اللهی را در این باره بخوانید: آب گل‌آلود سیل و مردم‌فریبی مسئولان!

نقد سیدعبدالجواد موسوی را بخوانید: ما نمانیم و عکس ما ماند